Kopstoot! Wie gelooft in het WK 2018?

Posted on 3 november 2010

2


‘Doe maar een stevige borrel’ antwoordde Midas Dekkers op mijn vraag of hij een biertje wilde. Neerlands bekendste bioloog moest even bijkomen van het pittige debat over zijn boek ‘Lichamelijke Oefening’. De zaal had vol gezeten met sportonderzoekers die Dekkers’ afkeer van mensen in trainingspakken lachend hadden gecounterd met de vaststelling dat de bioloog vroeger vast en zeker het lulletje was geweest tijdens de gymles.

Aan de bar bevestigde Dekkers zijn ongelukkige momenten tijdens de lichamelijke opvoeding, maar confronteerde hij zijn publiek ook met de stelling: alleen sportliefhebbers worden sportonderzoekers. Om die reden, vond Dekkers, moeten we ernstig twijfelen aan hun opvattingen over de waarde van sport. ‘Sportonderzoekers zijn’, aldus Dekkers, ‘sportgelovigen’.

Niet alleen door de jenever en het bier troffen zijn opmerkingen mij als een kopstoot. Immers, ik was zelf hartstochtelijk sportfan én sportonderzoeker. Waren mijn onderzoeken en adviezen vervuild door mijn enthousiasme over de schoonheid van sport en sporters? Was ik een believer?

Nu, enkele jaren na onze ontmoeting, denk ik geregeld terug aan de kopstoot. Aanleiding is de hevige discussie die woedt rondom het mogelijke WK voetbal in Nederland en België. Een debat dat vooral draait om de vragen 1) Verdient FIFA-baas Blatter een eigen rijstrook en 2) Verdienen wij ook nog iets aan het toernooi? Velen denken het antwoord op deze vragen te weten, maar komen onthutsend vaak tot heel verschillende conclusies. Zo is de ene econoom overtuigd van  financiële winst voor de organiserende landen, terwijl zijn collega dit weerlegt met indrukwekkende berekeningen van eerdere WK’s. Optimistische deskundigen, die bezweren dat een WK zal leiden tot sociaal-maatschappelijke effecten, worden aangevallen door strenge critici die deze opbrengsten omschrijven als holle, want niet te bewijzen, frasen.

Hoe kan dit? Komen deze verschillende opvattingen alleen voort uit afwijkende (wetenschappelijke en maatschappelijke) perspectieven? Of speelt het persoonlijk sentiment, zoals Midas Dekkers suggereerde, ook een rol in de discussie?

Op 26 november brengt USBO  sportbestuurders, wetenschappers en Tweede Kamerleden met elkaar in gesprek over de maatschappelijke spin off van het WK 2018. Na afloop van dit debat zal ik me –onder invloed van een borrel en een biertje- opnieuw afvragen: Ben ik een believer?

Het USBO-debat op 26 november vindt plaats op universitair sportcentrum Olympos, de Uithof (Utrecht). Sprekers zijn Renske Leijten (Tweede Kamerlid SP), Tjeerd van Dekken (Tweede Kamerlid PvdA), Hans den Oudendammer (Topsport Rotterdam), Edu Jansing (Stichting Meer dan Voetbal) , Frank van Eekeren en Paul Verweel (beiden USBO). Aanvang 16.00 uur. Toegang gratis.

Advertenties