Weinig draagvlak voor Olympische Spelen in Nederland? Geen probleem!

Posted on 27 januari 2011

1


“Wilt  u de Olympische Spelen in Nederland?”, wilden de enquêteurs van TNS NIPO wel eens weten. “Nee, dank u vriendelijk”,  zo luidde de reactie van een groot deel van de respondenten. Dit was niet het antwoord dat de mensen achter het Olympisch Plan 2028 graag horen. Maar een probleem is het lage enthousiasme onder het volk (nog) niet.

Deze week onthulde o.a. het Limburgs Dagblad de ontnuchterende cijfers:  4% is vóór de Spelen en 20% gematigd positief, terwijl 70% nauwelijks geïnteresseerd is. 48% staat zelfs ronduit negatief tegenover het organiseren van de Spelen in Nederland.

Voor de deelnemers aan het jaarcongres van het Olympisch Vuur moeten deze cijfers ongelofelijk klinken. Vorige week nog troffen zij op Papendal louter enthousiaste bestuurders en een juichende kroonprins.  Op dit feestje voor de eigen parochie werd met geen woord gerept over een gebrek aan animo voor de Spelen.

Betekent de uitkomst van deze enquête nu dat het Olympisch Plan failliet is? Nee. Dat Nederland (nog) niet warm wordt voor Spelen over 17 jaar, net na het mislukte bid voor het WK voetbal, is begrijpelijk. Tegelijkertijd lijkt het Olympisch Plan wél gewaardeerd te worden. In elk geval op bestuurlijk niveau. Het best blijkt dat uit de overheidsbegrotingen. Daar waar alle sectoren getroffen lijken te worden door fikse bezuinigingen ontspringt sport opvallend vaak de dans. In sommige steden en provincies, zoals Amsterdam, Rotterdam en Noord-Brabant, wordt het sportbudget zelfs verhoogd.

Dit is opmerkelijk en voor een groot deel toe te schrijven aan de wijze waarop het gelukt is om rondom het Olympisch Plan een brede coalitie te smeden. De overheid, maar ook de private sector en het maatschappelijk middenveld kennen blijkbaar ‘public value’ toe aan het plan: zij hebben zich gecommitteerd en tonen zich in deze moeilijke tijden loyaal.  

Met deze steun kan het Olympisch Plan nog wel even vooruit. Dankzij de coalitie kan het Olympisch Plan uitgevoerd worden en met concrete resultaten zal de steun van de bevolking ongetwijfeld toenemen. Draagvlak voor de Spelen zelf is in dit stadium niet cruciaal.

Waar de bestuurders in deze fase wél alert op moeten zijn is dat zij hun publiek serieus nemen. Het wegmoffelen van onwelgevallige cijfers behoort daar niet toe. Dergelijke (vermeende) praktijken leiden al gauw –terecht!- tot een negatief sentiment onder de bevolking. En als daardoor niet alleen de animo voor de Spelen, maar ook de steun voor het Plan afneemt, is er alsnog een groot probleem.

Advertenties